GS84 - Granulator

Datablad PDF

Granulatoren GS84 er specielt designet til granulering af polystyren affald for genbrug i blok produktion.
Affaldsmaterialet indføres manuelt i åbningen på maskinen.
Alternativt kan der ved hjælp af en cellesluse tilføres materiale fra silo.
GS84 er udstyret med 2 langsomtgående rotorer for at sikre støvfri og støjsvag drift.
Granulatet føres ud af bunden på granulatoren ved hjølp af en snegl.
Granulatet kan nu sendes videre til en slaglemølle el. lign. ved hjæp af blæsere og rørsystemer.

 

Kontakt os for mere information