SU 05 - Udtager for fiskekasser

Datablad PDFUdtageren er designet til at udtage fiskekasser fra formmaskiner.
Udtageren laves enten som udtager der tager imod de faldende kasser direkte under formen,
eller som udtager der kører helt op og griber om kasserne for at levere disse til afskubbebordet.
Udtagerne designes efter kundespecifikationer. Og kan laves til at sende kasserne enten forud eller bagud af maskinen.
Efter kundespecifikationer designes udtageren til at levere kasserne til bord foran maskinen, eller transportbånd foran eller bagved maskinen. Kontakt os for mere information